Last minute zájezdy Letenky Francie další země

Obyvatelstvo

Původní obyvatelé Francie

Prapředky dnešních obyvatelů Francie byly čtyři původní kmeny, které zde žili od počátků formování státu. Byli to Keltové, Akvitánci, Latinci a Germáni, jejichž míšením vznikla dnešní francouzská populace. Vliv měla ale i migrační vlna v 19. století, kdy se do Francie dostaly další národnosti – Portugalci, Španělé, Italové, Belgičané, ale třeba i Poláci, Židé z Východní Evropy, Arabové a černoši z Afriky. Obecně je Francie jednou z etnicky nejrůznorodějších zemí, odhaduje se, že až čtyřicet procent obyvatel má své předky v jedné z migračních vln, což je srovnatelné třeba se Spojenými státy.

Náboženství ve Francii

Co se týče náboženství, je Francie tradičně římskokatolickou zemí, přičemž s vlnami přistěhovalců sem přišla i nová náboženství, zejména islám (udává se něco mezi pěti až deseti procenty věřících), něco kolem procenta věřících jsou židé a protestanti.

Přátelství

O Francouzích se obecně mluví jako o přátelských a osobitých lidech s patřičnou národní hrdostí, ale o tom se můžete nejlépe přesvědčit sami při své návštěvě Francie.