Last minute zájezdy Letenky Francie další země

Úřední jazyk

Francouzština

Úředním jazykem ve Francii je – jak jinak – francouzština. Dalšími jazyky, které se na území Francie ve větší či menší míře používají, jsou bretonština (patří do skupiny keltských jazyků a je dědictvím galských kmenů, původních obyvatel Francie), katalánština (románský jazyk rozšířený jinak zejména na území Španělska), provensálština (původní románský jazyk užívaný vesničany v Provenci ještě na počátku dvacátého století, postupně vytlačován francouzštinou), alsaština (alemanský dialekt Alsaska), korsičtina (románský jazyk podobný toskánskému nářečí italštiny), kreolština (kontaktní, zejména obchodní jazyk vyskytující se v mimoevropských oblastech Francie, vznikající míšením původních jazyků s francouzštinou).

Francouzi neradi komunikují německy

O Francouzích se obecně tvrdí, že neradi komunikují s turisty v jiných jazycích, zvláště pak v němčině, což má být dáno historickými okolnostmi a vztahy Němců a Francouzů. Nicméně není třeba se bát, že se nedomluvíte. S angličtinou rozhodně ne, zvláště u mladší generace. Německy se – navzdory všem předsudkům – pohodlně domluvíte v Alsasku a často se neztratíte ani s italštinou, a to zejména na Korsice.